Projekt

Dokument “Most, věc veřejná” o našich aktivitách okolo Negrelliho viaduktu, který vznikl díky České televizi v roce 2016. Režie: Bibiana Beňová 

Pro velký úspěch Léta pod viaduktem 2016 pro vás znovu připravujeme letní provoz v roce 2017!

Máte-li nějaké nápady či přání na oživení programu, neváhejte se na nás obrátit, jsou vítány.

Bistro Divokých Matek se znovuotevře v pátek 21.4.2017 v 17:00.

O připravovaném programu či změnách vás budeme informovat.

Těšíme se na vás a vaše nápady!

Léto pod viaduktem 2016 je akce, která na několik měsíců (červenec–říjen) změnila parkoviště pod Negrelliho viaduktem v příjemné prostředí k trávení volného času. CCEA spolu s partnery zkvalitňilo tento zanedbaný veřejný prostor a spolu s vámi, kteří pod oblouky viaduktu i letos v létě zavítáte, testuje jeho jejich zapojení do kvalitního městského života. Doufáme, že díky nové aktivní náplni se zvýší neformální kontrola místa a bezpečnost v okolí.

Léto pod viaduktem v sobě zahrnuje dočasný provoz několika rekreačních sportovišť a denního bistra s půjčovnou sportovního náčiní. Zároveň nabízí bohatý kulturní program. Příjemný letní mix pro ty, kteří tráví prázdniny ve městě.

Negrelliho viadukt je významnou kulturní památkou. Připravuje se důkladná rekonstrukce jeho technického stavu (2017-2020) a byla by škoda ji nespojit s diskusí o budoucím kreativním využití prostorů pod viaduktem a v jeho nejbližším okolí.

Léto pod viaduktem 2016  a 2017 je další z akcí a aktivit zastřešených projektem: NEGRELLIHO VIADUKT – PŘÍLEŽITOST PRO KREATIVNÍ MĚSTO

Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město je dalším projektem CCEA, který se věnuje experimentování mezi architekturou, uměním a veřejným zájmem. Naším záměrem je upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu, někdy nazývaného Karlínského, a ověřit možnosti, jak ho začlenit do městského života.

Viadukt je jednou z nejvýznamnějších technických staveb Prahy a České republiky, druhý nejstarší most v Praze a do roku 1920 také nejdelší kamenný most v Evropě. Ve výčtu jeho jedinečností bychom mohli pokračovat dál, dnešní stav o nich bohužel příliš nevypovídá.

Stačí se podívat na podobné příklady v Berlíně či Vídni a okamžitě se nám vyjeví potenciál železničního viaduktu a možnosti jeho začlenění do městského života. Jsme si jistí, že jedinečné prostory pod oblouky jsou ideální pro městské aktivity, a projektem Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město otevíráme a sledujeme toto téma. Rádi bychom široké veřejnosti představili potenciál tohoto prostoru a vedli debatu o jeho budoucí podobě. Zároveň bychom se rádi vyhnuli gentrifikaci této lokality, jak se tomu stalo například v Curychu. V roce 2015 jsme za tímto účelem založili spolek Viadukt.

Negrelliho viadukt je příležitostí pro hledání cesty, jak kreativní aktivita může přispět ke zlepšení města, aniž by se stala angažovanou.

K Létu pod viaduktem 2016 vedly četné kroky:

2016_SYMPOZIUM VIADUKT – PŘÍLEŽITOST PRO KREATIVNÍ MĚSTO

Zajímavé příklady transformace a provozu viaduktů představili Gerry Schwitter z Curychu, architektka Silja Tillner z Vídně a zástupci vedení společnosti Semaest, která spravuje pařížský viadukt. Architektonicko-urbanistickou studii pro pražský Negrelliho viadukt představili prostřednictvím výstavy a přednášky Yvette Vašourková a Igor Kovačević z CCEA MOBA . Sympozium zahájila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, pod jejíž záštitou se akce konala.

2015_OPEN HOUSE PRAHA
16. 5. 2015 se v rámci mezinárodní akce s názvem Open House Praha dočasně otevřel veřejnosti jeden z oblouků Negrelliho viaduktu. Bývalé místo výkupu sběrných surovin se tak pod taktovkou CCEA MOBA proměnilo v minivýstavní prostor ukazující minulost, současnost a budoucnost viaduktu. Pohlednice z této výstavy jsou pod viaduktem k dispozici i letos v létě.

2015_VÝZKUM STUDENTŮ POSTGRADUÁLNÍHO STUDIA EKONOMICKÉHO INSTITUTU CERGE
Během letního semestru 2015 proběhl ve spolupráci s institutem – společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR – CERGE-EI výzkum zabývající se tématem, jaké má kreativita a alternativní přístupy dopady na ekonomickou hodnotu místa. CERGE-EI pokračuje nadále v rozvíjení studia urbánní ekonomie.

2015_SYMPOZIUM
Sympozium Metamorfózy viaduktů v evropských městech, které dne 15. 1. 2015 uspořádalo CCEA MOBA spolu s Konsorciem pro Karlín v centrále pojišťovny Kooperativa, soustředilo u jednoho stolu všechny hlavní aktéry rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Jednalo se o vůbec první společné setkání všech zúčastněných; podařilo se tak nastavit nový operativnější způsob komunikace mezi jednotlivými subjekty, který povede ke zkvalitnění veřejného prostoru a života po rekonstrukci viaduktu v karlínské čtvrti. Cílem sympozia bylo vytvořit předpoklad pro vznik kreativního inkubátoru pod karlínskou částí viaduktu. Na oživení dnes zanedbaného veřejného prostoru se shodly všechny zúčastněné strany.

2015_DISKUZE SE SOUSEDY
14.1. 2015 se v salonku Karlínského spektra z iniciativy CCEA MOBA uskutečnila interaktivní diskuze se sousedy karlínského viaduktu s cílem pobavit se s Karlínskými o tom, jak by podle nich měly tyto prostory v budoucnu vypadat a co by se v nich mělo odehrávat. Tohoto setkání se zúčastnili také pedagogové a studenti architektury z TU Berlín, kteří se souběžně tématu využití Negrelliho viaduktu věnovali. Výsledek diskuze byl následně prezentován na sympoziu zástupcům Prahy a městských částí, vlastníkům pozemků a staveb a příslušným úředníkům.

2014_SPOLUPRÁCE S FAKULTOU ARCHITEKTURY TU BERLÍN
Skupina dvanácti studentů pracovala v zimním semestru 2014/15 na výzkumném projektu Mutating Infrastructure, který se zabýval transformací Negrelliho viaduktu v Praze. Práce probíhala pod patronátem Institutu udržitelného plánování a urbanismu CHORA City & Energy, TU Berlin. Studenti se v listopadu zúčastnili workshopu na škole architektury ARCHIP v Praze. Na jaře 2015 představili na závěrečných kritikách své návrhy, jejichž knižní vydání se právě připravuje.

2013_TRAŤ GALERIÍ
19.-21. 9. 2013 zorganizovala CCEA MOBA pod oblouky Negrelliho viaduktu akci s názvem Trať galerií Praha – Karlín – Viadukt, která svedla dohromady pražské galerie, kurátory, umělce a obyvatele Karlína. Prostory oblouků poskytly zázemí i pro koncerty, projekce, bar, dětské dílny, divadelní, taneční či kulinářská vystoupení. Záměrem tohoto projektu bylo upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu a začít ověřovat možnosti, jak jej začlenit do městského života, přímo v terénu. Ke spolupráci byly pozvány výrazné pražské galerie: A. M. 180 gallery, MeetFactory, Drdova gallery, Galerie Ferdinanda Baumanna, Galerie Patricia Milano, Divus, centrum pro současné umění FUTURA, Galerie NTK, Tranzitdisplay a mnoho dalších aktérů.

Akce vzbudila značnou mediální pozornost a po jednání s představiteli magistrátu dal odbor správy majetku na naše doporučení sjednotit všechny pozemky pod oblouky pod správu hlavního města Prahy.

2012_PROJEKT SŽDC
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), do jejíhož majetku karlínský viadukt patří, oznámila na konci roku 2012, že se chystá zahájit práce na spojení Masarykova nádraží s letištěm. Celá akce má přitom začít opravou Negrelliho viaduktu – toto byl první impuls a začátek celého projektu. SŽDC již od této doby postupně vypovídá stávající nájemní smlouvy. Pečlivě připravená rekonstrukce, kterou pro SŽDC zpracovává SUDOP, původně nepočítala s využitím prostorů pod oblouky mimo jiné také z důvodu komplikovaných majetkových vztahů v území. Jsme rádi, že se nám podařilo během uplynulých let navázat spolupráci, pomoci narovnat vlastnictví pozemků v území a otevřít společnou diskusi.