NÁJEMNÉ

Na základě ekonomické studie, která počítá s 30 letou návratností investice, je stanoveno nájemné pro komerční oblouk ve výši 350 Kč/m2/měsíc,  pro kreativní oblouk ve výši 180 Kč/m2/měsíc a pro start-up pronájem ve výši 45 Kč/m2/měsíc. Dále je nutno k nájmu započítat služby ve výši 200 Kč/m2/měsíc pro komerční oblouk, 150 Kč/m2/měsíc pro kreativní oblouk a 75 Kč/m2/měsíc pro start-up oblouk.

Vzorové nájemné pro komerční oblouk o ploše 85 m2 činí v minimální výši 350 Kč/m2/měsíc, což určuje minimální měsíční nájemné 42.800 Kč za měsíc, k tomu dále 17.120 Kč za služby a celkem tedy nájemné činí 59.920 Kč za měsíc.

Vzorové nájemné pro plochu 77 m2 kreativního oblouku činí v maximální výši 180 Kč/m2/měsíc, což určuje měsíční nájemné ve výši 13.876 Kč za měsíc, k tomu dále 11.564 Kč za služby a nájemné tedy celkem činí celkem 25.440 Kč za měsíc.

Vzorové nájemné pro start-up oblouk o ploše 58 m2 činí v maximální výši 45 Kč/m2/měsíc, což určuje měsíční nájemné ve výši 2.609 Kč za měsíc, k tomu dále 4.349 Kč za služby a celkové nájemné tedy činí 6.958 Kč za měsíc.

15. února 2021 – Rada hl. m. Prahy – usnesením č. 243 – bere na vědomi využití vestaveb do oblouků Negrelliho viaduktu ve schválené studii. Předpokládané tři modely provozování:

  • komerční pronájem za předem stanovené nájemné, soutěžit se bude o typ provozu a program podniku. Nájemní smlouvu na dobu určitou 5 let, následovně prodlužování v dvouletých intervalech (40% oblouků)
  • kreativní pronájem za předem stanovenou cenou, definovanou v maximální výši na dobu určitou 3 roky, následovně prodlužování v dvouletých intervalech (40%)
  • start-up (subvencovaný) pronájem na jeden rok (20%)
  1. října 2020 – Viadukt z. s. zpracovává ekonomickou studii a ceny nájemného, kterou poskytuje hl. m. Praha.