PODPOROVATELÉ

Petr Hlaváček

Náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánování – 2018 – nyní

Jiří Svoboda

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty – 2018 – nyní

Adam Scheinherr

Náměstek primátora pro oblast dopravy a památkové péče – 2018 – 2022

Adriana Krnáčová

Primátorka hlavního města Prahy – 2014 – 2018

Náměstkyně ministerstva vnitra – 2014

Pavel Surý

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty – 2014 – 2018

Tomáš Hudeček

Primátor hlavního města Prahy – 2013 – 2014

Náměstek primátora hlavního města Prahy – 2011 – 2013