ŽIVOT POD OBLOUKY VIADUKTU

Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město je dlouhodobým projektem CCEA, který se od roku 2012 věnuje experimentování mezi architekturou, uměním a veřejným zájmem. V rámci projektu bylo uspořádáno mnoho akcí, které měly za cíl upozornit a ověřit potenciál Negrelliho viaduktu a jeho začlenění do městského života.
Po úspěšném dokončení ověřovací fáze, bylo v souvislosti s celkovou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu zastupitelstvem hl. m. Prahy schváleno vybudování trvalých prostor v obloucích karlínského viaduktu. O této fázi projektu se můžete dočíst zde.

2016

SYMPOZIUM vIADUKT – PŘÍLEŽITOST PRO KREATIVNÍ MĚSTO

Na podzim roku 2016 se pod záštitou tehdejší primátorky Prahy Adriany Krnáčové odehrálo Sympozium viadukt – Příležitost pro kreativní město. Na akci vystoupili Gerry Schwitter z Curychu, architektka Silja Tillner z Vídně a zástupci vedení správce pařížského viaduktu – společnosti Semaest, kteří představily transformace a provozy zahraničních viaduktů. Jejich vstupy doplnili Yvette Vašourková a Igor Kovačević z CCEA MOBA, kteří představily architektonicko-urbanistickou studii pro pražský Negrelliho viadukt.

LÉTO POD VIADUKTEM

Akce, která na několik měsíců (červenec–říjen) změnila parkoviště pod Negrelliho viaduktem v příjemné prostředí k trávení volného času. CCEA spolu s partnery zkvalitnilo tento zanedbaný veřejný prostor a spolu s těmi, kteří pod oblouky viaduktu zavítali, otestovalo jeho zapojení do kvalitního městského života. Díky nové aktivní náplni se zvýšila neformální kontrola místa a bezpečnost v okolí. Léto pod viaduktem v sobě zahrnulo dočasný provoz několika rekreačních sportovišť a denního bistra s půjčovnou sportovního náčiní. Zároveň nabídlo bohatý kulturní program. Příjemný letní mix pro ty, kteří tráví prázdniny ve městě.

2015

OPEN HOUSE PRAHA

16. 5. 2015 se v rámci mezinárodní akce s názvem Open House Praha dočasně otevřel veřejnosti jeden z oblouků Negrelliho viaduktu. Bývalé místo výkupu sběrných surovin se tak pod taktovkou CCEA MOBA proměnilo v minivýstavní prostor ukazující minulost, současnost a budoucnost viaduktu.

VÝZKUM STUDENTŮ POSTGRADUÁLNÍHO STUDIA EKONOMICKÉHO INSTITUTU CERGE

Během letního semestru 2015 proběhl ve spolupráci s institutem – společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR – CERGE-EI výzkum zabývající se tématem, jaké má kreativita a alternativní přístupy dopady na ekonomickou hodnotu místa.

SYMPOZIUM METAMORFÓZY vIADUKTŮ V EVROPSKÝCH MĚSTECH

Sympozium Metamorfózy viaduktů v evropských městech uspořádala architektonická kancelář CCEA MOBA 15. 1. 2015 spolu s Konsorciem pro Karlín v centrále pojišťovny Kooperativa. Sympozium soustředilo u jednoho stolu všechny hlavní aktéry rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Jednalo se o vůbec první společné setkání všech zúčastněných; podařilo se tak nastavit nový operativnější způsob komunikace mezi jednotlivými subjekty, který povede ke zkvalitnění veřejného prostoru a života po rekonstrukci viaduktu v karlínské čtvrti. Cílem sympozia bylo vytvořit předpoklad pro vznik kreativního inkubátoru pod karlínskou částí viaduktu. Na oživení dnes zanedbaného veřejného prostoru se shodly všechny zúčastněné strany.

DISKUZE SE SOUSEDY

14.1. 2015 se v salonku Karlínského spektra z iniciativy CCEA MOBA uskutečnila interaktivní diskuze se sousedy karlínského viaduktu s cílem pobavit se s Karlínskými o tom, jak by podle nich měly tyto prostory v budoucnu vypadat a co by se v nich mělo odehrávat. Tohoto setkání se zúčastnili také pedagogové a studenti architektury z TU Berlín, kteří se souběžně tématu využití Negrelliho viaduktu věnovali. Výsledek diskuze byl následně prezentován na sympoziu zástupcům Prahy a městských částí, vlastníkům pozemků a staveb a příslušným úředníkům.

2014

SPOLUPRÁCE S FAKULTOU ARCHITEKTURY TU BERLÍN

Skupina dvanácti studentů pracovala v zimním semestru 2014/15 na výzkumném projektu Mutating Infrastructure, který se zabýval transformací Negrelliho viaduktu v Praze. Práce probíhala pod patronátem Institutu udržitelného plánování a urbanismu CHORA City & Energy, TU Berlin. Studenti se v listopadu zúčastnili workshopu na škole architektury ARCHIP v Praze. Na jaře 2015 představili na závěrečných kritikách své návrhy.

2013

TRAŤ GALERIÍ

Jedno z prvních oživení oblouků Negrelliho viaduktu zorganizovala CCEA MOBA v září 2013. Akce s názvem Trať galerií Praha – Karlín – Viadukt svedla dohromady pražské galerie, kurátory, umělce a obyvatele Karlína. Prostory oblouků poskytly zázemí pro koncerty, projekce, bar, dětské dílny, divadelní, taneční či kulinářská vystoupení. Záměrem tohoto projektu bylo upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu a začít ověřovat možnosti, jak jej začlenit do městského života, přímo v terénu. Ke spolupráci byly pozvány výrazné pražské galerie: A. M. 180 gallery, MeetFactory, Drdova gallery, Galerie Ferdinanda Baumanna, Galerie Patricia Milano, Divus, centrum pro současné umění FUTURA, Galerie NTK, Tranzitdisplay a mnoho dalších aktérů.
Akce vzbudila značnou mediální pozornost a po jednání s představiteli magistrátu dal odbor správy majetku na naše doporučení sjednotit všechny pozemky pod oblouky pod správu hlavního města Prahy.

2012

pROJEKT SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), do jejíhož majetku karlínský viadukt patří, oznámila na konci roku 2012, že se chystá zahájit práce na spojení Masarykova nádraží s letištěm. Celá akce má přitom začít opravou Negrelliho viaduktu – toto byl první impuls a začátek celého projektu. SŽDC již od této doby postupně vypovídá stávající nájemní smlouvy. Pečlivě připravená rekonstrukce, kterou pro SŽDC zpracovává SUDOP, původně nepočítala s využitím prostorů pod oblouky mimo jiné také z důvodu komplikovaných majetkových vztahů v území. Jsme rádi, že se nám podařilo během uplynulých let navázat spolupráci, pomoci narovnat vlastnictví pozemků v území a otevřít společnou diskusi.