Projekt

Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město je dalším projektem CCEA, který se věnuje experimentování mezi architekturou, uměním a veřejným zájmem. Naším záměrem je upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu, někdy nazývaného Karlínského, a ověřit možnosti, jak ho začlenit do městského života.

Viadukt je jednou z nejvýznamnějších technických staveb Prahy a České republiky, druhý nejstarší most v Praze a do roku 1920 také nejdelší kamenný most v Evropě. Ve výčtu jeho jedinečností bychom mohli pokračovat dál, dnešní stav o nich bohužel příliš nevypovídá.

Stačí se podívat na podobné příklady v Berlíně či Vídni a okamžitě se nám vyjeví potenciál železničního viaduktu a možnosti jeho začlenění do městského života. Jsme si jistí, že jedinečné prostory pod oblouky jsou ideální pro městské aktivity, a projektem Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město otevíráme a sledujeme toto téma. Rádi bychom široké veřejnosti představili potenciál tohoto prostoru a vedli debatu o jeho budoucí podobě. Zároveň bychom se rádi vyhnuli gentrifikaci této lokality, jak se tomu stalo například v Curychu. V roce 2015 jsme za tímto účelem založili spolek Viadukt.

Negrelliho viadukt je příležitostí pro hledání cesty, jak kreativní aktivita může přispět ke zlepšení města, aniž by se stala angažovanou.

K projektu Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město vedly četné kroky:

2016_SYMPOZIUM VIADUKT – PŘÍLEŽITOST PRO KREATIVNÍ MĚSTO

Zajímavé příklady transformace a provozu viaduktů představili Gerry Schwitter z Curychu, architektka Silja Tillner z Vídně a zástupci vedení společnosti Semaest, která spravuje pařížský viadukt. Architektonicko-urbanistickou studii pro pražský Negrelliho viadukt představili prostřednictvím výstavy a přednášky Yvette Vašourková a Igor Kovačević z CCEA MOBA . Sympozium zahájila primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, pod jejíž záštitou se akce konala.

2016_LÉTO POD VIADUKTEM

Akce, která na několik měsíců (červenec–říjen) změnila parkoviště pod Negrelliho viaduktem v příjemné prostředí k trávení volného času. CCEA spolu s partnery zkvalitnilo tento zanedbaný veřejný prostor a spolu s těmi, kteří pod oblouky viaduktu zavítali, otestovalo jeho zapojení do kvalitního městského života. Díky nové aktivní náplni se zvýšila neformální kontrola místa a bezpečnost v okolí. Léto pod viaduktem v sobě zahrnulo dočasný provoz několika rekreačních sportovišť a denního bistra s půjčovnou sportovního náčiní. Zároveň nabídlo bohatý kulturní program. Příjemný letní mix pro ty, kteří tráví prázdniny ve městě.

2015_OPEN HOUSE PRAHA
16. 5. 2015 se v rámci mezinárodní akce s názvem Open House Praha dočasně otevřel veřejnosti jeden z oblouků Negrelliho viaduktu. Bývalé místo výkupu sběrných surovin se tak pod taktovkou CCEA MOBA proměnilo v minivýstavní prostor ukazující minulost, současnost a budoucnost viaduktu. Pohlednice z této výstavy jsou pod viaduktem k dispozici i letos v létě.

2015_VÝZKUM STUDENTŮ POSTGRADUÁLNÍHO STUDIA EKONOMICKÉHO INSTITUTU CERGE
Během letního semestru 2015 proběhl ve spolupráci s institutem – společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR – CERGE-EI výzkum zabývající se tématem, jaké má kreativita a alternativní přístupy dopady na ekonomickou hodnotu místa. CERGE-EI pokračuje nadále v rozvíjení studia urbánní ekonomie.

2015_SYMPOZIUM
Sympozium Metamorfózy viaduktů v evropských městech, které dne 15. 1. 2015 uspořádalo CCEA MOBA spolu s Konsorciem pro Karlín v centrále pojišťovny Kooperativa, soustředilo u jednoho stolu všechny hlavní aktéry rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Jednalo se o vůbec první společné setkání všech zúčastněných; podařilo se tak nastavit nový operativnější způsob komunikace mezi jednotlivými subjekty, který povede ke zkvalitnění veřejného prostoru a života po rekonstrukci viaduktu v karlínské čtvrti. Cílem sympozia bylo vytvořit předpoklad pro vznik kreativního inkubátoru pod karlínskou částí viaduktu. Na oživení dnes zanedbaného veřejného prostoru se shodly všechny zúčastněné strany.

2015_DISKUZE SE SOUSEDY
14.1. 2015 se v salonku Karlínského spektra z iniciativy CCEA MOBA uskutečnila interaktivní diskuze se sousedy karlínského viaduktu s cílem pobavit se s Karlínskými o tom, jak by podle nich měly tyto prostory v budoucnu vypadat a co by se v nich mělo odehrávat. Tohoto setkání se zúčastnili také pedagogové a studenti architektury z TU Berlín, kteří se souběžně tématu využití Negrelliho viaduktu věnovali. Výsledek diskuze byl následně prezentován na sympoziu zástupcům Prahy a městských částí, vlastníkům pozemků a staveb a příslušným úředníkům.

2014_SPOLUPRÁCE S FAKULTOU ARCHITEKTURY TU BERLÍN
Skupina dvanácti studentů pracovala v zimním semestru 2014/15 na výzkumném projektu Mutating Infrastructure, který se zabýval transformací Negrelliho viaduktu v Praze. Práce probíhala pod patronátem Institutu udržitelného plánování a urbanismu CHORA City & Energy, TU Berlin. Studenti se v listopadu zúčastnili workshopu na škole architektury ARCHIP v Praze. Na jaře 2015 představili na závěrečných kritikách své návrhy, jejichž knižní vydání se právě připravuje.

2013_TRAŤ GALERIÍ
19.-21. 9. 2013 zorganizovala CCEA MOBA pod oblouky Negrelliho viaduktu akci s názvem Trať galerií Praha – Karlín – Viadukt, která svedla dohromady pražské galerie, kurátory, umělce a obyvatele Karlína. Prostory oblouků poskytly zázemí i pro koncerty, projekce, bar, dětské dílny, divadelní, taneční či kulinářská vystoupení. Záměrem tohoto projektu bylo upozornit na potenciál Negrelliho viaduktu a začít ověřovat možnosti, jak jej začlenit do městského života, přímo v terénu. Ke spolupráci byly pozvány výrazné pražské galerie: A. M. 180 gallery, MeetFactory, Drdova gallery, Galerie Ferdinanda Baumanna, Galerie Patricia Milano, Divus, centrum pro současné umění FUTURA, Galerie NTK, Tranzitdisplay a mnoho dalších aktérů.

Akce vzbudila značnou mediální pozornost a po jednání s představiteli magistrátu dal odbor správy majetku na naše doporučení sjednotit všechny pozemky pod oblouky pod správu hlavního města Prahy.

2012_PROJEKT SŽDC
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), do jejíhož majetku karlínský viadukt patří, oznámila na konci roku 2012, že se chystá zahájit práce na spojení Masarykova nádraží s letištěm. Celá akce má přitom začít opravou Negrelliho viaduktu – toto byl první impuls a začátek celého projektu. SŽDC již od této doby postupně vypovídá stávající nájemní smlouvy. Pečlivě připravená rekonstrukce, kterou pro SŽDC zpracovává SUDOP, původně nepočítala s využitím prostorů pod oblouky mimo jiné také z důvodu komplikovaných majetkových vztahů v území. Jsme rádi, že se nám podařilo během uplynulých let navázat spolupráci, pomoci narovnat vlastnictví pozemků v území a otevřít společnou diskusi.

Dokument “Most, věc veřejná” o našich aktivitách okolo Negrelliho viaduktu, který vznikl díky České televizi v roce 2016. Režie: Bibiana Beňová 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/416235100161002-most-vec-verejna