HARMONOGRAM

Projekt viadukt je v současné době těsně před druhou fází – trvalé využití oblouků. V roce 2021 byla vypracována dokumentace pro provedení stavby, která nyní čeká na schválení. K současnému stavu vedla cesta mnoha jednání a schvalovacích procesů.

2021

ÚNOR

Schválení projektu na jednání zastupitelstva
__praha.eu