HARMONOGRAM

Projekt viadukt je v současné době těsně před druhou fází – trvalé využití oblouků. V roce 2021 byla vypracována realizační dokumentace stavby, která nyní čeká na schválení. K současnému stavu vedla cesta mnoha jednání a schvalovacích procesů.

2024

2023

2022

2021

Září

3. 9.
Společnost TCP, a.s. zpracovala první návrh Negrelliho viaduktu.

Červen

15. 6.
Technická zpráva komunikací hl. m. Prahy, a .s. podepsala smlouvu se STRABAG, a.s. na realizaci akce „Negrelliho viadukt – revitalizace okolí, č. akce 1000109″, v rámci které se má realizovat mock-up prvního oblouku. Oblouk č. 36 leží na rohu ulic Sokolovská a Prvního pluku.

Květen

24. 5.
Odbor územního rozvoje a výstavby Městské části Praha 8 vydává rozhodnutí o umístění stavby „Zasíťování oblouků Negrelliho viaduktu” v Praze, Karlíně.

13. 5.
Hlavní město Praha obdrželo manuál, provozní schéma a rozhodovací pravomoci svěřeného majetku hl. m. Prahy společnosti TCP, a.s.

Oficiální dokončení rekonstrukce viaduktu, včetně jejího předání objednateli – Správě železnic, a.s.

2020

Červenec

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy spolu s Národním památkovým ústavem stanovuje podmínky pro realizaci koncepční studie Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město”, schválenou hlavním městem Prahou.

2019

Červen

Rada hlavního města Prahy schvaluje koncepční studii „Negrelliho viadukt – příležitost pro kreativní město”

2018

Květen

Rada hlavního města Prahy schvaluje změnu pozemku mezi SŽDC, a.s. a hl. m. Prahou.

2017

Srpen

SŽDC, a.s. zahajuje rekonstrukci konstrukce a kolejí viaduktu. Po dokončení rekonstrukce se má viadukt stát spojnicí mezi centrem Prahy a letištěm. SŽDC, a.s. se v rekonstrukci zaměřuje na technické zlepšení konstrukce. Stavba má být dokončena do roku 2021. Foto zde.

V rámci mezinárodního projektu ARTECITYA byla vydána kniha ukazující sedm iniciačních projektů v Evropě. V publikaci byla prezentována časová osa projektu a návod na aktivaci veřejných prostor v jiných městech.